Jakość

Jesteśmy przedstawicielem firmy AFD Armaturen Leuna. Firma posiada wdrożony system jakości zgodny z normami DIN EN ISO 9001-2000.
Wszystkie produkty ,które dostarczamy podlegają badaniom jakościowym. Zdecydowana większość naszych dostawców spełnia wymagania jakościowe wg norm ISO 9000.
Na wszystkie produkty, na życzenie dostarczmy odpowiednie świadectwa jakości np. wg normy EN 10204.