Kontakt

Adres: PHU RESPER
55-041 Tyniec Mały
Ul.Wiosenna 17

Telefon: 071-3118061
Telefon kom.: +48 609495702
Fax: 071 3118061
E-Mail: resper@onet.pl
adf-leunaresper@post.pl


Nazwisko:
Firma:
Branża:
Kod, Miejscowosc:
Ulica:
Kraj:
Tel./Fax:
E-mail:

Interesują mnie/nas następujące produkty:
Zawory odcinające/ zasuwy / zawory kleszczowe
Przepustnice
Zawory kulowe
Zawory stożkowe
Zawory zwrotne klapowe / klapy zwrotne
Filtry/wkłady
Odwadniacze
Wzierniki/ poziomowskazy
Armatura z wyłożeniem/ z tworzyw sztucznych
Połączenia elastyczne do rurociągów
Zawory elektomagnetyczne
Zawory bezpieczeństwa/reduktory ciśnień
Automatyzacja armatury
Kształtki do rurociągów


Zapytanie/kometarz